Tinovul Mohoş

Mohoşul este fratele geamăn al lac­u­lui Sfânta Ana, a cărui suprafaţă pe tim­puri a fost de 4 ori mai mare decât cel al fratelui său. Unde au dis­părut acele vre­muri frumoase?Tinovul Mohoş este sit­uat la 1.050 m alti­tu­dine, într-​unul din rămăşiţele unui crater al Ciomadu­lui. Din neferi­cire Mohoşul a îmbătrânit mai repede decât fratele lui, apa aces­tuia secând, transformându-​se într-​o ade­vărată mlaşt­ină. „Pine­tul sphag­nos” copleşit de afine care se ascunde sub min­unaţii pini, este o ade­vărată atracţie. Din lacul de odin­ioară au rămas doar câteva ochi­uri de apă, care se uită sum­bru printre copacii întunecaţi. Aici putem admira o floră aparte, mai multe plante car­ni­vore, ca de ex.drosera rotun­di­fo­lia, şi mai mult de 20 de specii de muşchi. Regăsim aici mer­işorul de munte, brădişorul, pinul şi alte specii de plante de tip relict, de ex. răchiţa.

În pofida fap­tu­lui că, Tinovul Mohos este o rez­er­vaţie, care poate fi viz­itată doar cu ghid însoţi­tor, atmos­fera lumii alpine a mlaş­tinilor îl vră­jeşte pe vizitator.

Acolo pe vâr­ful munţilor este un lac, acoperit cu veg­e­taţie deasă: cel care calcă pe el, este tras în jos de plantele acvat­ice sub peluza iluzorie.”

Jókai Mór: Cetatea Băile Bálványos

GSM: +40 745 74 85 96
Fax: +40 367 98 54 23
E-​mail:
GPS: 46.11055225.960454

pen­si­unea Gorgán sitemap con­tact

© Copy­right Pen­si­unea Gorgán 2011. Toate drep­turile rezervate.

Web­de­sign: www​.voidart​.ro