Tinovul Răbufni­toarea (Buffogó)

Tinovul Răbufni­toarea (Buf­fogó) este sit­uat în partea de est a vâr­fului Pucioasa şi între şaua muntelui Köztető. Este o mlaşt­ină care acop­eră osuprafaţă de aprox­i­ma­tiv 1 ha, bogată în izvoare de apă acidă. Den­u­mirea aces­teia provine de la răbufnirea con­tinuă a apei din ochi­urile de diferite dimen­si­uni aflate în inte­ri­orul mlaş­tinii şi care se datore­ază emanaţi­ilor put­er­nice de gaze postvul­canice. Stră­moşii noştri bineînţe­les au prof­i­tat şi de acest dar al naturii şi l-​au folosit în favoarea lor, ame­na­jând băi în acest sens, pe care le uti­lizau cu mult curaj. Mlaştina este încon­ju­rată de o pădure de mesteacăn, impor­tanţa aces­teia con­stănd şi în fap­tul că este o zonă în care cresc plante rare, con­sid­er­ate relicte glaciare. În această zonă con­sid­er­ată zonă bine pro­te­jată trăi­esc şi urmă­toarele plante: bum­băcăriţa, roua ceru­lui, tres­tia de câmp, rachiţa şi diferite specii de rogoz.

GSM: +40 745 74 85 96
Fax: +40 367 98 54 23
E-​mail:
GPS: 46.11055225.960454

pen­si­unea Gorgán sitemap con­tact

© Copy­right Pen­si­unea Gorgán 2011. Toate drep­turile rezervate.

Web­de­sign: www​.voidart​.ro