Cim­i­tirul păsărilor

Pe coasta munţilor Pucioasa regăsim mai multe grote, cu dimen­si­uni mai mici sau mai mari, care emană gaze: peşterea Urusu­lui, grota Tim­sós şi grota Uci­gaşă, aceasta fiind cea mai mare. În apropierea celei din urmă, se află Cim­i­tirul Păsărilor. Aceasta este de fapt o galerie a unei mine sul­fu­rice, care s-​a sur­pat şi unde s-​a acu­mu­lat biox­idul de car­bon, ani­malele căzând pradă aces­tor emanaţii, în opinia pub­licu­lui fiind con­sid­erat cim­i­tirul ani­malelor săl­bat­ice. În grota de aprox­i­ma­tiv 15 m lăţime şi 3 metri adâncime pãsãrile, liliecii, căprioarele şi roză­toarele care ajung sub nivelul gazu­lui, cad moarte. Puţine sunt sem­nele care indică prezenţa gazelor din fun­dul grotei: culoarea difer­ită a avaru­lui, lipsa veg­e­taţiei verzi. Aceste peri­cole sunt rez­er­vate şi viz­ita­to­rilor, fără ca aceş­tia să bănuiască peri­colul la care se expun.

GSM: +40 745 74 85 96
Fax: +40 367 98 54 23
E-​mail:
GPS: 46.11055225.960454

pen­si­unea Gorgán sitemap con­tact

© Copy­right Pen­si­unea Gorgán 2011. Toate drep­turile rezervate.

Web­de­sign: www​.voidart​.ro