Odihnește-​te în camerele con­fort­a­bile a pen­si­u­nii Gorgán

Pen­si­unea Gor­gan are 9 camere, cu câte două paturi, care stau la dis­poz­iţia oaspeţilor şi în care, la nevoie, se pot instala paturi supli­mentare. În camere am com­bi­nat stilul mod­ern cu ele­mentele tradiţionale, creând ast­fel o atmos­feră solidă, caldă şi famil­ială. Fiecare cameră are baie pro­prie, mini bar, TV plazma şi cablu TV. Dacă con­sid­er­aţi că, pen­tru puţin timp vreţi să vă întoarceţi în „lume”, să con­tac­taţi per­soanele dragi, pri­etenii sau even­tual vreţi să vă îndeplin­iţi sarcinile de ser­vi­ciu, această cer­inţă poate fi îndeplin­ită cu uşur­inţă prin inter­mediul tele­fonu­lui şi al acce­su­lui la internet.

Preţurile noastre

camere pen­tru două persoane 400 lei /​cameră
(mic dejun & wellness)
pat supli­men­tar la cerere 75 lei /​per­soană
(mic dejun & wellness)

GSM: +40 745 74 85 96
Fax: +40 367 98 54 23
E-​mail:
GPS: 46.11055225.960454

pen­si­unea Gorgán sitemap con­tact

© Copy­right Pen­si­unea Gorgán 2011. Toate drep­turile rezervate.

Web­de­sign: www​.voidart​.ro